xay-dung-website-ban-hang-thanh-cong

B quy?t xy d?ng thnh cng m?t trang web bn hng

?? xy d?ng thnh cng m?t website bn hng, ?i?u ny khng ph?i l qu kh ??i v?i c nhn hay doanh nghi?p, nhi?u khi b?n c th?y, oh mnh c?ng c website bn hng, sao v?n khng bn ???c v?y trong khi ? th?ng A b?n mnh, n bn c? ?m ?m. Th?c ra […]

Xem chi tiết
kinh-nghiem-khi-mua-hosting

Chia s? kinh nghi?m khi ?i mua hosting s? d?ng cho Website

Tr??c khi quy?t ??nh mua hosting ?? s? d?ng, b?n c?n l?u cc v?n ?? sau ?y: 1.Xc ??nh ???c d? li?u m mnh c?n dng: -?? trnh vi?c m?t th?i gian lin h? v?i nh cung c?p hosting, tr??c khi mua b?n c?n l?a xc ??nh dung l??ng b?n s? d?ng kho?ng bao […]

Xem chi tiết
du-lich-hoi-an

JANET Thng bo l?ch ngh? d??ng 2016

JANET xin thng bo t?i qu Khch hng v ??i tc l?ch ngh? d??ng cu?i n?m 2016. ?i?m ??n n?m nay l ? N?ng – B N – H?i An, h?a h?n s? mang ??n nhi?u ?i?u th v?, knh chc Anh Ch? em cn b? Nhn vin gia ?nh JANET, m?t tour ngh? d??ng […]

Xem chi tiết
nhung-ban-do-vao-web

H??ng d?n nhng b?n ?? Google map vo Website

Google Map khng th? thi?u ??i v?i b?t k? c?a hng, doanh nghi?p trn Internet, n gip cho khch hng xc ??nh v? tr c?a b?n ? ?u khi serch trn google. Ngoi ra n cn l?i ch cho Seo khi cc b?n lm seo cho Website. Sau ?y JANET s? h??ng d?n cch nhng […]

Xem chi tiết
cam-sac-lap-top

C nn c?m s?c laptop lin t?c khng?

??i ?a s? chng ta khi s? d?ng Laptop ??u c?m s?c lin t?c m?c d Pin ? ? m?c 100%. Nh?ng cu h?i ??t ra l c nn c?m s?c Laptop lin t?c khng? v vi?c lm ny c nguy h?i g ??n ??n my tnh khng? Chng ta c?n tm hi?u r v? […]

Xem chi tiết
chan-facebook

H??ng d?n cch ng?n ch?n ng??i l? thm b?n vo nhm cht

B? thm vo m?t nhm cht r?t l?, mnh ch? quen ai trong ? do ng??i l? t?o ra ?? qu?ng co s?n ph?m, ?y l v?n ?? kh nh?c nh?i th?i gian g?n ?y khi l??t Facebook. V?y cch gi?i quy?t v?n ?? kh ch?u ny nh? th? no? ??u tin b?n hy truy […]

Xem chi tiết
facebook-bi-chan

Cch vo facebook khi b? ch?n

Bi vi?t h??ng d?n cc cch vo Facebook m khng b? ch?n: Cch 1:S?a file host: B??c 1: M? file host trong ???ng d?n sau:C:\Windows\System32\drivers\etc\. B??c 2: Ti?p theo m? file host ln b?ng cng c?Notepad . B??c 3:S?a file hosts: Copy ton b? n?i dung t??ng ?ng nh? sau ?? thm vo cu?i file […]

Xem chi tiết
cai-win8

H??ng d?n ci ??t Window 8 b?ng USB

D??i ?y l h??ng d?n cch ci ??t Window 8 b?ng USB. Tr??c tin, vo URL sau v t?i v? Web Installer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/upgrade-product-key-only Khi b?t ??u th?c hin, ng??i dng s? ???c yu c?u nh?p m product key, ?? ch?c ch?n Windows c?a b?n ? c b?n quy?n.   Sau khi nh?p dy product key, […]

Xem chi tiết
thu-thuat-laptop

Th? thu?t t?ng l??ng Pin cho Laptop

Th?i gian s? d?ng Pin laptop cng lu l ?i?u m b?t c? ai c?ng mu?n, hy tham kh?o cc cch sau ?y ?? c?i thi?n l??ng Pin cho laptop mnh nh:   1. Gi?m ?? sng mn hnh ?? t?ng th?i l??ng s? d?ng pin: V ?y chnh l n?i tiu th? n?ng l??ng […]

Xem chi tiết
tu-van-chon-ten-mien

T? v?n l?a ch?n tn mi?n ??p

1. M?t s? quy t?c khi l?a ch?n tn mi?n: – Tn mi?n khng ???c v??t qu 63 k t? (? bao g?m ph?n .com, .net, .org, .info). – Tn mi?n ch? bao g?m cc k t? trong b?ng ch? ci (a-z), cc s? (0-9) v d?u (-). Kho?ng tr?ng v cc k t? ??c […]

Xem chi tiết