Th? thu?t t?ng l??ng Pin cho Laptop

September 12, 2015 - Lượt xem: 468

Th?i gian s? d?ng Pin laptop cng lu l ?i?u m b?t c? ai c?ng mu?n, hy tham kh?o cc cch sau ?y ?? c?i thi?n l??ng Pin cho laptop mnh nh:

Apples-laptop

 

1. Gi?m ?? sng mn hnh ?? t?ng th?i l??ng s? d?ng pin:

V ?y chnh l n?i tiu th? n?ng l??ng m?nh nh?t trong cc b? ph?n c?a my. V v?y b?n nn ?i?u ch?nh ?? sng mn hnh ? m?c ph h?p nh?t.

windows8-2

 

2. Lau s?ch ?i?m ti?p xc:

?i?m ti?p xc gi?a pin v my c th? lm gi?m hi?u su?t s? d?ng c?a pin. Hy lau s?ch ?i?m ti?p xc b?ng kim lo?i gi?a pin v my hng thng b?ng v?i m?m c t?m c?n. ?i?u ny s? gi?m thi?u th?t thot n?ng l??ng do ti?p xc km.

– H?u h?t cc my tnh xch tay c ph?n m?m ?i?u ch?nh ngu?n ?i?n n?ng, v kh? n?ng thay ??i profile s? d?ng trnh qu?n l ?i?n n?ng Vista. Ch?n bi?u t??ng pin ? cu?i mn hnh, v ??t my tnh c?a b?n ? ch? ?? Balanced (Cn b?ng) ho?c Power Saver (Ti?t ki?m ?i?n n?ng).

3. Tinh ch?nh ti?t ki?m pin:

Microsoft c ty ch?n ti?t ki?m pin trong Windows 8.1. Cc thi?t l?p ny c th? ???c truy c?p t? mn hnh b?ng cch m? Control Panel, ch?n Hardware and Sound, v nh?p vo ty ch?n Power. ? ?y b?n c th? ch?n m?t ch? ?? t? Microsoft ho?c b?n c th? t? t?o.

B?n c th? tinh ch?nh nh?ng th? nh? ?? sng, lc no mn hnh s? t?t, v lc my tnh ? ch? ?? ch?. Nh?p vo ‘ Change advanced power settings ‘ s? m? ra c?a s? c nhi?u ty bi?n h?n.

cai-thien-thoi-luong-pin-laptop-tren-windows

4.T?t Bluetooth:
Th?m ch n?u b?n khng dng chu?t khng dy ho?c loa k?t n?i, th vi?c kch ho?t Bluetooth v?n l?y ?i n?ng l??ng t? pin c?a my tnh. ?? v hi?u ha Bluetooth, hy vo Settings, b?m vo ty ch?n ‘ PC and devices ‘ , v ch?n Bluetooth.

5.Ng?t k?t n?i cc thi?t b? khi khng s? d?ng:

M?t thi?t b? USB k?t n?i (v d? nh? m?t ? ??a flash) c?ng s? tiu hao pin c?a b?n. N?u b?n khng s? d?ng thi?t b? th b?n nn rt n ra. vi?c s?c ?i?n tho?i thng minh ho?c my tnh b?ng c?a b?n thng qua m?t c?ng USB c?ng s? lm gi?m th?i l??ng pin c?a laptop.

6.T?t hi?u ?ng hnh ?nh:

Cc hi?u ?ng hnh ?nh Aero c?a Windows 7 nh? hi?u ?ng 3D (Windows + Tab / Alt + Tab…) c?ng gp ph?n lm tiu hao n?ng l??ng pin, chi?m d?ng n?ng l??ng cho CPU.

?? v hi?u ha ?nh h??ng ny, b?n th?c hi?n nh? sau: Nh?p c?m t? “Advanced System Settings” vo h?p tm ki?m trong menu Start | Ch?n View advanced system settings | Nh?p vo Settings bn d??i Performance | Ch?n ti?p Adjust for best performance | Sau ? nh?p vo OK.