DANH MỤC

Thi?t k? Website th?i trang chuyn nghi?p cng JANET

February 7, 2017 - Lượt xem: 802

B?n ?ang kinh doanh th?i trang, vi?c c Website l ?i?u r?t c?n thi?t. Website chnh l cng c? ?? b?n ti?p c?n v?i khch hng, t?ng doanh s? bn hng, b?t k?p xu h??ng pht tri?n internet hi?n nay.

Website chnh l c?a hng online, v ngay l?p t?c s?n ph?m c?a b?n s? ti?p c?n hng tri?u khch hng trn Internet. Nh? v?y vi?c c Website th?i trang l g?n nh? b?n c “m?t c?n cu c?m”. Trn th?c t? nh?ng Website th?i trang ???c thi?t k? chuyn nghi?p khng c nhi?u. Ch? y?u l bn hng qua Facebook , rao v?t hay trn cc trang Web di?n ?n…

V v?y m ch?t l??ng hnh ?nh/ s?n ph?m d?ch v? ch?a ???c chuyn nghi?p, ch?m cht l?m d?n ??n s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n khng thi?n c?m vi khch hng. Th? tr??ng th?i trang hi?n nay r?t ?a d?ng, bn th?t c, l?a ??o c, vi?c t?o ni?m tin v?i khch hng l ?i?u r?t quan tr?ng ?? c th? ??ng v?ng th??ng hi?u c?a b?n trn th? tr??ng. ?y chnh l th?i ?i?m b?n tm ra cho mnh s? chuyn nghi?p, tin c?y v?i khch hng. L lc b?n ph?i tm cho mnh m?t ??n v? thi?t k? Web chuyn v? th?i trang ?? t?o d?ng s? chuyn nghi?p, uy tn c?a b?n trn th? tr??ng kinh doanh online th?i trang.

??n v?i d?ch v? thi?t k? Website th?i trang t?i JANET b?n s? ???c:

1. M?t Website th? hi?n ??ng c?p, s? chuyn nghi?p, uy tn, nng t?m th??ng hi?u c?a b?n.

2. B? c?c Website ??m phong cch ring, mang tnh ngh? thu?t, s?c nt.

3. S?n ph?m ???c b? tr h?p l, thu?n ti?n cho khch hng mua hng.

3. T?c ?? truy?n t?i Webiste nhanh

4. Thanh ton online ngay qua: Ngn L??ng, B?o Kim, Ngn hng,,,, vi?c bn hng tr? nn d? dng h?n bao gi? h?t.

5. Qu?n l s?n ph?m, ??n hng d? dng, check ??n hng ngay trn ?i?n tho?i, b?t k? lc no

6. Web t??ng thch m?i m?i thi?t b? : my tnh, ?i?n tho?i, laptop…

7. Ti ?u ha Chu?n SEO, thn thi?n v?i cc b? my tm ki?m: Google, Yahoo…

8. B?o hnh Website v?nh vi?n,

9. Nh?n ngay qu t?ng hosting, tn mi?n 1 n?m tr? gi ln t?i 1 tri?u ??ng

B?n c th? tham kh?o m?t s? m?u giao di?n Web th?i trang m JANET ? thi?t k? cho khch hng:

mau-web-thoi-trang-1

mau-web-thoi-trang-2

mau-web-thoi-trang-3

?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? gi thi?t k? Web th?i trang t?i JANET. Qu khch hng vui lng lin h? v?i chng ti theo ??a ch? d??i ?y ?? ???c t? v?n, gi?i ?p mi?n ph:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

Xem thm: Thi?t k? Web nh hng, thi?t k? Web gio d?c

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.