DANH MỤC

Thi?t k? Website phng khm, b?nh vi?n, nha khoa

February 7, 2017 - Lượt xem: 630

Webiste phng khm, b?nh vi?n hay nha khoa … ??u l nh?ng Webiste mang tnh ch?t chuyn mn cao. V v?y khi thi?t k? c?n ph?i am hi?u, v n?m v?ng ???c d?ch v? c?a ngnh ngh? ny.

Th?i ?i?m hi?n nay, nhu c?u th?m khm s?c kh?e c?a ng??i dn ngy cang t?ng cao, d?ch v? t?, m? phng khm ngay cng n? r?. Lm sao ?? c?nh tranh ???c v?i cc phng khm y t? khc. Tr??c khi quy?t ??nh ??n khm h? ph?i nhn th?y ???c ch?t l??ng d?ch v? c?a phng khm. M?t phng khm c m?t Webiste chuyn nghi?p, ph?n anh ???c ch?t l??ng, chuyn mn, v chuyn nghi?p cao s? mang l?i th? r?t l?n khi khch hng l?a ch?n phng khm.

thiet-ke-web-phong-kham

Nh?ng l?i ch m Website mang ??n cho phng khm :T?ng s? hi?n di?n th??ng hi?u phng khm ??n g?n v?i khch hng h?n

1. Gi?i thi?u trang thi?t b? hi?n ??i, chu?n qu?c t? c?a phng khm.

2. Quy trnh khm ch?a b?nh chuyn nghi?p

3. Gi?i thi?u ??i ng? bc s? chuyn mn cho khch hng.

4. T?o d?ng ni?m tin, s? chuyn nghi?p, ch?m sc t?n tnh c?a phng khm ??i v?i khch hng,

5. C? h?i ti?p c?n v?i nhi?u nh ??u t? ti?m n?ng

Thi?t k? website phng khm, b?nh vi?n, nha khoa c?n ph?i c s? chuyn nghi?p, ??c th ring khc v?i thi?t k? website th?i trang, ph?i l?t t? ???c th? m?nh, v th??ng hi?u ring c?a phng khm. Khng ph?i ??n v? thi?t k? Website no c?ng gip b?n ???c ?i?u ?.

JANET l ??n v? lu n?m trong l?nh v?c thi?t k? Website, ??n v?i JANET b?n s? d??c t? v?n, h? tr? nh?ng gi?i php hon h?o nh?t.

Tnh n?ng c? b?n c?a m?t Website phng khm l:Gi?i thi?u: bi vi?t gi?i thi?u v? phng khm, ??i ng? y, bc s?, cc d?ch v? khm ch?a b?nh.

1. Trang thi?t b?: Gi?i thi?u v? trang thi?t b? c?a phng khm.

2. SliderShow hnh ?nh: Gi?i thi?u hnh ?nh ??ng v? phng khm, trang thi?t b? ….

3. Album ?nh v? phng khm, b?nh vi?n, bc s?, phng b?nh …

4. Tin t?c: Tin t?c v? phng khm, b?nh vi?n, tin t?c ngnh y t?, tin t?c phng b?nh, ch?a b?nh.

5. Chia s?: kinh nghi?m khm ch?a b?nh.

6. Gp , Lin h?: B?nh nhn, khch hng gp , lin h? v?i phng khm

7. LiveChat: Cht tr?c ti?p v?i bc s? v b?nh nhn qua Website.

8. C?m nh?n, chia s? c?a khch hng v? phng khm.

JANET chnh l ??a ch? tin c?y c?a b?n khi thi?t k? Website phng khm, b?nh vi?n. ??n v?i d?ch v? thi?t k? Web phng khm c?a JANET b?n s? ???c:

+ Lm vi?c v?i??i ng? phn tch, k? thu?t xu?t s?c nhi?u n?m kinh nghi?m.

+ M?t Website chuyn nghi?p, hon h?o, chu?n HTML5.

+ Website ???c t?i ?u chu?n SEO, nhanh ln top Google.

+ T? v?n SEO, qu?ng b Web

+ Website d? dng nng c?p, ch?nh s?a theo yu c?u, ty bi?n giao di?n.

+ ???c b?o hnh v?nh vi?n Webiste

+ T?ng ngay hosting, tn mi?n 1 n?m tr? gi ln t?i 1 tri?u ??ng

+ Th?i gian nhanh chng, ch? t? 5 – 7 ngy.

+ H? tr? 24/7, chuyn vin ch?m sc s? c m?t b?t c? khi no b?n c?n.

JANET ch?c ch?n s? mang ??n cho b?n m?t Webiste chuyn nghi?p, hon h?o, chu?n SEO, chu?n HTML5 v B?n s? khng tm ???c ? ?u v?i gi thnh h?p l nh? JANET. Hon ti?n 100% n?u nh? b?n khng hi lng.

?? bi?t thm thng tin, qu khch hng hy lin h? v?i chng ti theo ??a ch? sau ?? ???c t? v?n, gi?i ?p gi thi?t k? Website phng khm, b?nh vi?n:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 -0982.066.771

Email: contact@janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.