DANH MỤC

Thi?t k? Website nh hng – qun ?n

February 7, 2017 - Lượt xem: 590

Nhu c?u ?m th?c, ?n u?ng lun l lo?i hnh kinh doanh si ??ng nh?t ? Vi?t Nam. Ngoi ph?i c m?t ??a ?i?m t?t, th?c ??n ngon, Cc ch? nh hng hi?n nay ? b?t k?p xu h??ng pht tri?n Internet b?ng vi?c tm m?t ??i tc cng ty ?? thi?t k? cho mnh m?t Website gi?i thi?u v? nh hng, qun ?n ??c ?o ?n t??ng,c thng tin hotline, ??t bnngay trn Website. M? r?ng th? ph?n kinh doanh.

N?u Qu khch hng ch?a c Website nh? v?y, hy lin h? ngay v?i JANET. Chng ti s? cung c?p cho Qu khch hng d?ch v? thi?t k? Web nh hng chuyn nghi?p v?i gi thnh c?nh tranh nh?t.

??c ?o, tnh t? th? hi?n th??ng hi?u nh hng

web-quan-ann01

Hnh ?nh b?t m?t, sinh ??ng, t?o c?m gic ngon mi?n ngay trn Website

web-nha-hang-01

Tnh n?ng chung c?a m?t Website nh hng:

1. Trang ch?: Thi?t k? hnh ?nh slier b?t m?t gi?i thi?u cc mn ?n ??c s?c c?a nh hng. Th?c ??n

2. Trang gi?i thi?u: gi?i thi?u v? nh hng

3. Trang th?c ??n: th? hi?n cc hnh ?nh mn ?n, danh sch th?c ??n c?a nh hng

4. Trang ??t bn: Hi?n th? m?u form ??t bn cho khch hng

5. Trang hnh ?nh: Th? hi?n hnh ?nh, khng gian c?a nh hng.

6. Trang lin h?: lin h?, gp c?a khch hng v?i nh hng

7. Trang c?m nh?n: c?m nh?n c?a khch v? mn ?n, ch?t l??ng ph?c v? c?a nh hng

8. Livechat: cht tr?c ti?p nh?n order ??t bn c?a khch hng ngay trn Website.

 

?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? gi thi?t k? Website nh hng, qun ?nt?i JANET. Qu khch hng vui lng lin h? v?i chng ti theo ??a ch? d??i ?y ?? ???c t? v?n, gi?i ?p mi?n ph:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

Xem thm: thi?t k? website b?t ??ng s?n, thi?t k? website du l?ch

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.