DANH MỤC

Thi?t k? Website gio d?c, ?o t?o, tr??ng h?c

February 7, 2017 - Lượt xem: 469

Knh th?a qu ??n v? gio d?c, v trung tm ?o t?o!

Trong th?i ??i cng ngh? thng tin hi?n nay, vi?c tuy?n sinh, ?o t?o, qu?n l b?ng ?i?m, xem ?i?m, qu?n l h?c sinh, sinh vin … khng th? thi?u Website ?? ?p ?ng thng tin nhanh nh?t ??n v?i ban lnh ??o, giao vin c?a tr??ng c?ng nh? h?c sinh, sinh vin. Website gio d?c chnh l c?u n?i v?i nh tr??ng v h?c sinh, sinh vin.

Vi?c thi?t k? Website tr??ng h?c s? gip cho h?c sinh ? cc t?nh thnh khch nhau c th? tham kh?o tm hi?u thng tin tuy?n sinh, ?o t?o c?a tr??ng ?? c nguy?n v?ng theo h?c.

thiet-ke-web-giao-duc

D?ch v? thi?t k? Web chuyn nghi?p – JANET xin gi?i thi?u gi thi?t k? Website gio d?c v?i nh?ng tnh n?ng c?n thi?t sau ?y:

1. Trang ch?: thi?t k? logo, hnh ?nh banner tr??ng h?c

2. Gi?i thi?u: gi?i thi?u l?ch s? hnh thnh tr??ng h?c

3. Phng ban: Trang gi?i thi?u phng ban, c? c?u t? ch?c c?a tr??ng

4. Khoa t?, b? mn: Gi?i thi?u v? khoa t?, b? mn, l?ch gi?ng d?y

5. Tuy?n sinh: Thng tin tuy?n sinh, l?ch h?c t?p..

6. Sinh vin – ?on th?:Gi?i thi?u ch??ng trnh ho?t ??ng, sinh vin ?on th? trong v ngoi tr??ng. l?ch cng tc ?on. hnh ?nh ho?t ??ng

7. V?n b?n, bi?u m?u:Chia s? v?n b?n, gio trnh gi?ng d?y, kho t? li?u download cho h?c sinh, sinh vin. d?ng th? vi?n nh?

8. Hnh ?nh ho?t ??ng:Gi?i thi?u cc hnh ?nh v? tr??ng h?c, cc ho?t ??ng ?on th?.

9. Di?n ?n trao ??i:L n?i trao ??i h?c t?p, t? v?n c?a cc h?c sinh sinh vin trong v ngoi tr??ng.

10. ??i tc:Gip ??a thng tin v? ??i tc khch hng v?i nh tr??ng

11. Tin t?c:Trnh by tin t?c v? gio d?c, ?o t?o . Cho php t?o nhi?u l?a ch?n nh? tin m?i, tin n?i b?t

12. Lin h?: Trnh bay form lin h? c?a nh tr??ng t?i ??n v?, ??i tc.

13. Holine: ???ng dy nng ph?n h?i t?i nh tr??ng

14. Qu?ng co: Banner, hnh ?nh qu?ng co v? nh tr??ng

15. Lin k?t Website: Lin k?t Web nh tr??ng v?i cc ??n v? ?o t?o khc.

16. Tnh b?o m?t h? th?ng cao.

(*) ??c bi?t chng ti cn xy d?ng h? th?ng qu?n l ?i?m, qu?n l gi?ng d?y, ?o t?o tr?c tuy?n cho qu ??n v? c nhu c?u .

?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? gi thi?t k? Website gio d?ct?i JANET. Qu khch hng vui lng lin h? v?i chng ti theo ??a ch? d??i ?y ?? ???c t? v?n, gi?i ?p mi?n ph:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

 

Xem thm: thi?t k? website ?i?n tho?i

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.