DANH MỤC

Thi?t k? Website b?t ??ng s?n

February 7, 2017 - Lượt xem: 857

Th? tr??ng b?t ??ng s?n hi?n nay ?ang hot tr? l?i, b?n ?ang kinh doanh trong l?nh v?c ny vi?c c m?t Website gi?i thi?u v? cc d? n b?t ??ng s?n l ?i?u r?t c?n thi?t.

? xa r?i ci th?i pht t? r?i, poster ln lt t?i khch khu dn c?. Nh?ng ph??ng php th? cng ny ch?a h?n ?mang l?i hi?u qu? cho b?n m?c d kh t?n chi ph, v nh?ng ng??i th?y qu?ng co ? ch?a h?n ? quan tm ??n b?t ??ng s?n.

Th?i ??i cng ngh? s?, v Internet chnh l th? tr??ng qu?ng co ti?m n?ng trong l?nh v?c b?t ??ng s?n.Nn b?n c?n thi?t k? Web b?t ??ng s?n chnh l knh bn hng hi?u qu?, ti?p c?n hng tri?u khch hng trn m?ng. Kh?ng ??nh v nng t?m th??ng hi?u c?a b?n ??i v?i khch hng.

thiet-ke-website-bat-dong-san

Th?u hi?u ???c t?m quan tr?ng ?, JANET ??a ra gi d?ch v? thi?t k? Web b?t ??ng s?n cho c nhn doanh nghi?p v?i cc m?c ph sau:

1. Gi thi?t k? Website b?t ??ng s?n dnh cho c nhn ch? t?: 1.500.000 vn? ph h?p v?i cc c nhn ?ang kinh doanh trong l?nh v?c b?t ??ng s?n.

2 Gi thi?t k? Website b?t ??ng s?n dnh cho doanh nghi?p ch? t?: 3.000.000vn?

L do b?n ch?n JANET l ??n v? thi?t k? Website b?t ??ng s?n:

1. Giao di?n trang nh, s?c nt ??m ch?t th??ng hi?u, gip nng t?m th??ng hi?u c?a b?n trn th? tr??ng b?t ??ng s?n

2. Website t??ng thch m?i thi?t b? my tnh, c?n tay: ?i?n tho?i, Ipad…

3. T?i ?u chu?n SEO, gip nhanh ln Top Google

4. T? v?n hon ton mi?n ph chi?n l??c SEO, cch vi?t bi chu?n SEO, l?a ch?n t? kha

5. Th?i gian hon thnh ch? t? 5 – 7 ngy sau khi k h?p ??ng

6. Gi thnh khng th? h?p l h?n, b?n s? khng tm ???c ? ?u c gi thnh nh? ? JANET

7. ??c bi?t: t?ng ngay 1 tn mi?n, 1 gi Hosting 1 n?m tr? gi ln t?i 1 tri?u ??ng.

8. B?n b? ra 1 ??ng b?n thu v? 50 ??ng.

9. H? tr? t?n tm, chuyn vin ch?m sc khch hng lun c m?t khi b?n c?n

?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? gi thi?t k? Website b?t ??ng s?nt?i JANET. Qu khch hng vui lng lin h? v?i chng ti theo ??a ch? d??i ?y ?? ???c t? v?n, gi?i ?p mi?n ph:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

Xem thm: thi?t k? web ??ng tin b?t ??ng s?n, thi?t k? web sn b?t ??ng s?n

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.