DANH MỤC

Thi?t k? website bn hng chuyn nghi?p, chu?n seo, ??p m?t

April 3, 2017 - Lượt xem: 304

B?n ?ang kh?i nghi?p kinh doanh, mu?n ??a s?n ph?m t?i tay ng??i tiu dng nhanh nh?t, ?? nhanh chng thu v? l?i nhu?n, B?n ? c s?n ph?m t?t v mu?n m? r?ng th? tr??ng ti?m n?ng trn Internet. ?y l lc b?n c?n c m?t Website bn hng chuyn nghi?p, B?n ?ang b?n kho?n tm cho mnh m?t ??n v?, ??i tc chuyn nghi?p, v ?p ?ng ???c yu c?u c?a b?n.

?y l lc b?n tm ??n JANET, chng ti cam k?t mang ??n cho b?n m?t d?ch v? thi?t k? web bn hng chuyn nghi?p t?t nh?t. B?i v JANET hi?u r?ng “khch hng c website thi ch?a ??, m chnh website ? ph?i mang l?i hi?u qu? kinh doanh cho khch hng”.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m th?c hi?n cho r?t nhi?u ??i tc cc nhn, t? ch?c l?n v nh?, t?o doanh thu bn hng hng tr?m t?i hng t? ??ng. JANETlun nh?n ???c s? tn nhi?m c?a cc doanh nghi?p, c nhn b?i nh?ng tnh n?ng n?i tr?i ? ???c JANET truy?n t?i khi xy d?ng website bn hng cho khch hng.

thiet-ke-web-ban-hang

Th? no l m?t website bn hng chuyn nghi?p, hi?u qu?:

+ M?t Website bn hng chuyn nghi?p s????c thi?t k? v t?i ?u theo nh?ng xu h??ng giao di?n hi?n ??i, ph h?p v?i xu th? hi?n t?i v ???c nghin c?u t? cc chuyn gia marketing.

+ Cch b? c?c trnh by s?n ph?m ??p m?t, lun h??ng t?i tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i dng.

+ M?t website bn hng ph?i ??t chu?n SEO, chu?n mobile, thao tc ??n gi?n khng r??m r

+ Website ph?i mang t?i tr?i nghi?m t?t nh?t cho khch hng, vi?c ??t hng d? dng, ??n gi?n

V sao b?n nn ch?n JANET l ??n v? thi?t k? website bn hng cho b?n:

1.JANET c h?n 6 n?m kinh nghi?m tri?n khai website bn hng cho r?t nhi?u ??n v?, c nhn l?n v nh?.

2.???c tch h?p cc cng ngh? thi?t k? website m?i nh?t hi?n nay trn th? gi?i nh? HTML 5, CSS3.

3.Website ???c t?i ?u ho?t ??ng mobile theo cng ngh? responsive cng ngh? m?nh nh?t trn th? gi?i v? ?? t??ng thch v?i cc h? ?i?u hnh.

4.Website ph?i ??t chu?n Seo, gip ??a s?n ph?m ln Top Google nhanh nh?t

5.Website ???c b?o m?t t?t, khng b? hack

6.T?ng tn mi?n, hosting ln t?i 1,9tr

7.H? tr? b?o hnh, b?o tr Website tr?n ??i

8.Qu?n tr? ??n gi?n, d? s? d?ng, linh ho?t, c th? m? r?ng, nng c?p tnh n?ng khi c?n

9.Tnh n?ng ??t hng, email bo ??n hng cho ch? web v khch ??y ??

10.Tch h?p LIKE Facebook, G+

11.C th? t? vi?t Title, Keywords, Description ?? t?i ?u ha website v?i cng c? tm ki?m (Google, Yahoo, Bing)

12.Tm ki?m s?n ph?m thng mnh, ch?c n?ng g?i tm ki?m

13.L?u l?ch s? s?n ph?m ? xem

14.Tch h?p Marketing hi?u qu?

Chi ph xy d?ng Website: lin h? v?i JANET ?? ???c t? v?n v bo gi

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i.

VP: T?ng 8, Ta nh CT2C, Ng 106, Hong Qu?c Vi?t, C?u Gi?y, H N?i

?i?n tho?i: 0463.260.556 – Email: contact@janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.