DANH MỤC

Thi?t k? web th?m m? vi?n, spa, lm ??p

February 7, 2017 - Lượt xem: 775

Khi m nhu c?u lm ??p c?a ch? em ph? n? ngy cng nng cao, cc spa , th?m m? vi?n m?c ln kh?p n?i. Th?i bu?i m thng tin, internert ?ang th?ng tr? ton c?u, vi?c qu?ng b th??ng hi?u s?n ph?m v? lm ??p ?ang trong giai ?o?n c?nh tranh kh?c li?t, khng km cc l?nh v?c khc.

Chnh v v?y d?ch v? thi?t k? web th?m m? vi?n, spa ?ang l nhu c?u b?c thi?t ?? cc doanh nghi?p trong l?nh v?c lm ??p m? r?ng th? tr??ng ti?m n?ng, ??ng th?i nng cao ch?t l??ng ph?c v? t?t h?n khch hng.

Vi?c l?a ch?n m?t ??n v? c kinh nghi?m nhi?u n?m ?? thi?t k? cho mnh m?t website ??t ch?t l??ng, hon h?o l ?i?u khng ph?i d?, JANET l ??n v? t? ho trong nhi?u n?m kinh nghi?m thi?t k? web th?m m? vi?n ch?c ch?n s? cho khch hng m?t s?n ph?m ??t ??n chn, thi?n, m?. V JANET hi?u r?ng cc Websie v? lm ??p l s? uy?n chuy?n trong phong cch thi?t k?, ph?i h?p gam mu ???ng nt pha tr?n v?a ph h?p v?i phong th?y ch? doanh nghi?p, v?a sang tr?ng v tinh t?. Bn c?nh ? Website ph?i t?i ?u ha chu?n Seo ?? ??t k?t qu? t?t nh?t, tham kh?o bithi?t k? web chu?n seo ?? bi?t thm thng tin.

A. L?i ch m Website th?m m? vi?n, spa m?ng l?i:

+ M? r?ng th? tr??ng, ti?p c?n khch hng nhanh chng khi m th?i ??i thng tin ?ang th?ng tr? cu?c s?ng c?a nhn lo?i.

+ C Website chnh l s? chuyn nghi?p, uy tn, m trong l?nh v?c ny ??u ph?i c

+ ??a thng tin v? d?ch v? lm ??p c?a ??n v? mnh nhanh nh?t t?i khch hng, cc khuy?n m?i, gi?m gi…

+ C?nh tranh v?i cc ??i th? bn c?nh mnh.

+ Gi?m thi?u t?i ?a chi ph qu?ng co, nhn l?c tm ki?m khch hng …

thiet-ke-web-tham-my-vien

B. M?t s? tnh n?ng c? b?n c?n c c?a m?t Website th?m m? vi?n, spa l:

  1. Trang ch?: Trnh by trang nh, ??n gi?n, thn thi?n, ph?i h?p t?ng th? tng mu sang tr?ng nh?ng ph h?p v?i phong th?y ch? Website, Banner hnh ?nh , hi?u ?ng ??p m?t gi?i thi?u v? th?m m? vi?n, l?t t? ???c s? chuyn nghi?p khi khch hng ngh th?m.
  2. Trang d?ch v?: Gi?i thi?u ton b? h? th?ng d?ch v? c?a th?m m? vi?n, spa, cng ngh? ti?n ti?n nh?t,
  3. Trang gi?i thi?u v? bc s?: Gi?i thi?u thng tin profile v? cc bc s? c?a th?m m? vi?n, b?ng c?p, kinh nghi?m.
  4. Trang ??t l?ch h?n: Trang ??t l?ch h?n c?a khch hng ??n th?m m? vi?n, gip cho vi?c qu?n l, ch?m sc khch hng d? dng, nhanh chng.
  5. Trang Lin h?: Thng tin m khch hng c?n khi lin h? v?i th?m m? vi?n
  6. Trang t? v?n h?i ?p: Gi?i quy?t cc th?c m?c c?a khch hng v? d?ch v?, tr??c v sau khi lm ??p
  7. Tch h?p cc cng c?: m?ng x h?i, Live Chat, h? tr? tr?c tuy?n …. T?ng s? t??ng tc c?a khch hng v?i th?m m? vi?n.
  8. ??ng k thnh vin: Tch ?i?m, khuy?n m?i ??n khch hng thn thi?t nh?t.

C. Khi thi?t k? Website t?i JANET b?n s? ???c nh?ng ?u ?i h?p d?n sau:

+ T?ng 1 n?m tn mi?n + hosting tr? gi ln t?i 1,2 tri?u ??ng

+ T? v?n chi?n d?ch Marketing hi?u qu? ngay sau khi Website hon thnh.

+ T? v?n cch vi?t bi chu?n SEO gip Website nhanh chng ln Top Google.

+ Nng c?p tnh n?ng, giao di?n b?t c? khi no b?n c?n.

+ Giao di?n t??ng thch v?i m?i thi?t b? cng ngh? hi?n ny: Laptop, ?i?n tho?i , my tnh b?ng ….

+ Thi?t k? ring mi?n ph 01 logo ??m ch?t th??ng hi?u c?a b?n.

+ B?o hnh Website tr?n ??i khi Website ch?y trn h? th?ng my ch? c?a JANET.

Hy lin h? v?i JANET ngay hm nay ?? c ???c nhi?u ?u ?i h?p d?n h?n n?a.

Xem thm >> Thi?t k? Web phng khm

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.