DANH MỤC

Thi?t k? Web chu?n SEO ln top Google

February 7, 2017 - Lượt xem: 4162

1) B?n l doanh nghi?p c?n c website ?? qu?ng b th??ng hi?u, b?n l c nhn c nhu c?u l?p trang web ring.
V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c Thi?t k? Web, ??c bi?t v? l?nh v?c t?i ?u ha cng c? tm ki?m (SEO) cho h?n 500 khch hng thnh cng. JANET hi?u r?ng Website l s?n ph?m m khch hng c?n quan tm nh?t tr??c khi ??a ra b?t k? s?n ph?m, d?ch v? no khc ra cng chng.
M?t website r rng v? c?u trc t?i ?u v?i cc c? my tm ki?m v thn thi?n v?i ng??i dng s? gip khch hng c l?i th? r?t l?n ?? thu ht ng??i dng ti?m n?ng.
Website chu?n seo s? gip Google d? dng tm th?y Website c?a b?n trn m?ng
Thi?t k? Website by gi? khng cn ??n thu?n l cung c?p ?? thng tin v ch?c n?ng. M n cn ?i h?i khi thi?t k? ph?i ??m b?o r?t nhi?u tiu ch quan tr?ng nh?: nhanh, ??p, d? dng v t?i ?u gip website tr? nn thn thi?n v?i c? my tm ki?m, v thu ht ng??i dng s? d?ng ngay t? ci nhn ??u tin. ??y chnh l thi?t k? web chu?n SEO.

2) Tiu chu?n c?a m?t Website ??t chu?n SEO thn thi?n v?i cc b? my tm ki?m l.
+ T?i ?u ha URL theo tiu ?? bi vi?t, c lin quan t?i n?i dung bi vi?t, keywords, description..
+ T?i ?u ha tiu ?? Website, t? kha v? d?ch v?, s?n ph?m, m t? v? d?ch v?, s?n ph?m.
+ T?i ?u ha hnh ?nh: hnh ?nh ph?i ???c hi?n th? ?ng kch th??c, khng b? bp mo, v? ?nh, v ph?i c th? m t? cho hnh ?nh.
+ Lun ??t tiu ?? bi vi?t, t? kha quan tr?ng trong th? h1, h2, h3theo th? t? ?u tin quan tr?ng c?a t? kha.
“V cn r?t nhi?u tiu chu?n c?n thi?t khc, khi b?n thi?t k? Web t?i JANET, JANET s? t? v?n v h? tr? b?n.”

3)L?i ch c?a b?n khi thi?t k? Website t?i JANET.
+ M?t Website ??t chu?n SEO, thn thi?n 100% v?i cc b? my tm ki?m, gip Website nhanh ln top Google.
+ Website t??ng thch v?i t?t c? cc thi?t b?: My tnh PC, Laptop, Ipad, Mobile …
+ T? v?n cho b?n th? no l m?t Website ??t chu?n SEO v cng c? ki?m tra Website chu?n SEO.
+ T? v?n cho b?n v? c?u trc, giao di?n Website h?p l, v?a thn thi?n v?i b? my tm ki?m, v?a thn thi?n v?i ng??i dng. Nh?ng v?n mang ??m phong cch ring c?a b?n.
+ T? v?n h? tr? ??t cc t? kha, m t? v? s?n ph?m, d?ch v? ??t chu?n SEO.
+ T? v?n vi?c xy d?ng N?i dung chu?n SEO sau khi hon thnh thi?t k? Website.
+ T? v?n mi?n ph cho b?n v? chi?n l??c, cng c? Marketing Online hi?n nay, gip b?n ti?t ki?m chi ph, v??t qua ??i th? c?nh tranh.
+ T? v?n cho b?n cch ?? bi?t th? tr??ng hi?n nay h? c?n v? s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n ? m?c ?? no, ?? ??a ra gi?i php qu?ng co, PR hi?u qu?, trng ??ch.
+ Mi?n ph vi?c chuy?n ??i d? li?u t? Website c? sang Website m?i bao g?m: hnh ?nh s?n ph?m, n?i dung s?n ph?m, tin bi.
+ Gi? nguyn c?u trc link nh? Web c? ( gi? link Seo google) n?u khch hng yu c?u.
+ Chuyn vin t? v?n c?a JANET s? theo st, b?o hnh, b?o tr cho Website c?a b?n.
+ Gi thnh khng th? ph h?p h?n. B?n s? khng tm ???c ? ?u v?i gi thnh h?p l nh? ? JANET v:
=> “B?n b? ra 1 ??ng, b?n thu v? 50 ??ng”
4)C?m nh?n c?a khch hng khi thi?t k? Website t?i JANET.

“Ti s? d?ng kh nhi?u d?ch v? c?a JANET nh?: hosting, email, Website.. v ti kh in tm v? ch?t l??ng, s? ?n ??nh, v c nhi?u ?u ?i ??i v?i khch hng m JANET mang l?i. V?a r?i ?? m? r?ng kinh doanh, th? tr??ng ti ? ti?p t?c s? d?ng d?ch v? Thi?t k? Web t?i JANET”.

– Mr.Tu?n Nam/ xuongmaytuannam.com

“D?ch v? thi?t k? Website t?i JANET ti r?t in tm v? ch?t l??ng, ch?m sc d?ch v?. Ti ? gi?i thi?u JANET v?i cng ty ti ?? lm l?i Website cho cng ty ti chu?n SEO thn thi?n v?i Google. C?m ?n JANET”.

– – Mr. Ph – CEO MANAGER T?P ?ON TMDS GROUP/ tmdsgroup.com.vn

“Tr??c ?y ti ? lm nhi?u Website v?i cc bn khc. Nh?ng khi bi?t ??n JANET ti hon ton tin t??ng v? Website m JANET thi?t k? cho ti, S? tm tm m JANET mang l?i chnh l ?i?u m ti qu nh?t.”.

– – Ms. Ph??ng supercheap.vn

5)Cc d? nWebsite m?i nh?t m khch hng ? thi?t k? t?iJANET.
1.http://tmdsgroup.com.vn. (T?P ?ON NHN L?C TON C?U TMDS GROUP).
2.http://tmx.com.vn. (CNG TY C? PH?N VICEM TH??NG M?I XI M?NG – TMX)
3.http://asiatrangngan.vn(CNG TY TNHH TH??NG M?I V D?CH V? ASIA TRANG NGN)
5. http://vinhomes-villas.com (B?t ??ng S?n Vinhomes).
6. http://baotap.com/ (Website mua bn siu r?)
…..
V h?n 900 khch hng khc ? tin dng vo d?ch v? c?a JANET.
binget* Hai n?m n?a b?n ch? c 2 l?a ch?n: Ho?c kinh doanh cng Internet ho?c Khng kinh doanh n?a (Bill Gates).,

 

Ch?n ch?, do d? s? khi?n b?n li b??c tr??c ??i th? ! “Ti?n b?c thch t?c ?? !”

“??ng no c?ng lm, lm s?m t?t h?n !”

speed

??ng ng?i ng?n, hy lin h? v?i JANET ngay by gi?, ?? ???c t? v?n v h? tr? Mi?n ph

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i
Holine: 09.3641.0249 – Email: contact@janet.vn
Website: http://janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.