cham-soc-website

D?ch v? qu?n tr?, ch?m sc website chuyn nghi?p

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m ch?m sc website cho r?t nhi?u khch hng nh?, l? ??n khch hng ??i tc l?n,.JANET v?i ??i ng? nhn s? giu kinh nghi?m, chng ti cam k?t mang t?i cho qu khch d?ch v? ch?m sc, qu?n tr? website hon h?o v ton di?n nh?t. 1.Th? n o l […]

Xem chi tiết
ban-hang-dip-le

T?ng doanh s? bn hng d?p l? 8 – 3

D?p l? 8-3 ? ??n r?i, Ch?c b?n c?ng ? c k? ho?ch chu?n b? ?? t?ng doanh s? bn hng trong d?p ??c bi?t trong n?m ny, Hy tham kh?o m?t s? cch nh? d??i ?y, bi?t ?u b?n s? c t??ng hay h?n ??y. 1. Gi?m gi khuy?n m?i, chi n khch […]

Xem chi tiết