chan-facebook

H??ng d?n cch ng?n ch?n ng??i l? thm b?n vo nhm cht

B? thm vo m?t nhm cht r?t l?, mnh ch? quen ai trong ? do ng??i l? t?o ra ?? qu?ng co s?n ph?m, ?y l v?n ?? kh nh?c nh?i th?i gian g?n ?y khi l??t Facebook. V?y cch gi?i quy?t v?n ?? kh ch?u ny nh? th? no? ??u tin b?n hy truy […]

Xem chi tiết