Gi?i thi?u Ssl

1. SSL l g? – SSL l vi?t t?t c?a t? Secure Sockets Layer. ?y l m?t tiu chu?n an ninh cng ngh? ton c?u t?o ra m?t lin k?t gi?a my ch? web v trnh duy?t. Lin k?t ny ??m b?o t?t c? d? li?u trao ??i gi?a my ch? web v trnh duy?t […]

Xem chi tiết