hoi-dap-ten-mien

H?i ?p tn mi?n

H?i ?p 1: Tn mi?n l g? Tn mi?n (ti?ng anh: Domain) N l m?t ???ng d?n t?i trang web c?a b?n hay c th? g?i l m?t ??a ch? web. Gi?ng nh? c?n nh c?a b?n v?y, c?n ph?i c m?t ??a ch? ?? cho m?i ng??i c th? nh? v d? dng tm […]

Xem chi tiết