dieu-khoan-hosting

?i?u kho?n hosting

DK-1. Chng ti khng ch?u trch nhi?m v khng ??m b?o v? tnh chnh xc c?a nh?ng thng tin t? b?t k? ai g?i ??n my ch? v khng ch?u b?t c? trch nhi?m php l ho?c b?i th??ng thi?t h?i no v? vi?c m?t mt hay h? h?ng ??i v?i d? li?u ???c l?u […]

Xem chi tiết