JANET Thng bo l?ch ngh? d??ng 2016

December 14, 2016 - Lượt xem: 224

JANET xin thng bo t?i qu Khch hng v ??i tc l?ch ngh? d??ng cu?i n?m 2016.

du-lich-hoi-an

?i?m ??n n?m nay l ? N?ng – B N – H?i An, h?a h?n s? mang ??n nhi?u ?i?u th v?, knh chc Anh Ch? em cn b? Nhn vin gia ?nh JANET, m?t tour ngh? d??ng ??y th v?, v thoi mi nh?t, ?? tr? v? H N?i ph?c v? khch hng t?t h?n.

Th?i gian ngh? t? ngy : th? 5 – 14 / 12/ 2016 – ??n h?t th? 3 ngy 20 /12/ 2016.

Th? 4 ngy 21 /12/ 2016 . JANET s? lm vi?c l?i, trong th?i gian ngh? d??ng, Qu khch vui lng g?i vo s? Hotline: 0945 846 042 ?? ???c h? tr?.

C?m ?n qu khch hng, v ??i tc ? tin t??ng, h?p tc v?i JANET trong su?t th?i gian qua.