H??ng d?n nhng b?n ?? Google map vo Website

May 7, 2016 - Lượt xem: 697

Google Map khng th? thi?u ??i v?i b?t k? c?a hng, doanh nghi?p trn Internet, n gip cho khch hng xc ??nh v? tr c?a b?n ? ?u khi serch trn google. Ngoi ra n cn l?i ch cho Seo khi cc b?n lm seo cho Website.

Sau ?y JANET s? h??ng d?n cch nhng Google Map vo Website cho ch? shop v doanh nghi?p.

B??c 1:

Truy c?p vo Link sau:https://www.google.com/maps/d/?hl=vi&gl=VN&t=m&ie=UTF8&vpsrc=1&z=16&err=1

Mn hnh Google s? hi?n ra nh? sau:

b1

B??c 2: Ti?n hnh Click vo nt xanh “T?o b?n ?? m?i”. H? th?ng s? hi?n th? tm ki?m v b?n nh?p ??a ?i?m c?a b?n vo:

b2

B??c 3: Sau khi hon t?t vi?c nh?p ??a ?i?m c?a b?n, B?n Click vo lin k?t: “+ Thm vo b?n ??”

 

b2

B??c 4: B?n Click vo “L?p khng c tiu ??” ? box bn tri ?? c?p nh?p l?i thng tin: ??a ch?, s? ?i?n tho?i … Sau khi thay ??i xong b?n s? nh?n th?y s? thay ??i v? ??a ?i?m thng tin c?a b?n.

b3

b4

B??c 5: B?n Click vo nt “Chia s?”, mn hnh s? hi?n box, ?? b?n hon thi?n thng c?a c?a b?n:

b5

Sau khi thay ??i thng tin sau, b?n ?n “OK”, mn hnh s? chuy?n sang ch? ?? chia s?:

b6

B??c 7: B?n CLick vo “Thay ??i” ch? mu xanh, mn hnh chuy?n ??n ch? ?? cng khai : B?n ch?n tch vo ch? ?? cng khai trn Web

b7

B??c 8: B?n ch? kho?ng 5 pht, ?? h? th?ng Google Map c?p nh?p ??a ?i?m m?i c?a b?n, ti?p ? b?n Click vo bi?u t??ng Chia s?, v ch?n “Nhng vo trang web c?a ti” nh? hnh d??i, Google Map s? tr? v? cho b?n k?t m?t m code, b?n Copy m code v dn vo Website c?a mnh

b8

Chc bc b?n thnh cng! N?u c kh kh?n g, b?n ?? Comment bn d??i JANET s? h? tr? b?n