H??ng d?n cch ng?n ch?n ng??i l? thm b?n vo nhm cht

November 18, 2015 - Lượt xem: 495

B? thm vo m?t nhm cht r?t l?, mnh ch? quen ai trong ? do ng??i l? t?o ra ?? qu?ng co s?n ph?m, ?y l v?n ?? kh nh?c nh?i th?i gian g?n ?y khi l??t Facebook.

V?y cch gi?i quy?t v?n ?? kh ch?u ny nh? th? no?

??u tin b?n hy truy c?p vo Facebook v?i ti kho?n c?a mnh.

Sau khi ? ??ng nh?p thnh cng, b?n truy c?p vo ph?n “Ci ??t”.

thu-thuat-facebook

Ti?p theo, b?n hy tm ??n m?c Ai c th? lin h? v?i ti?, t?i ?y b?n hy thay ??i ty ch?n Ti mu?n l?c tin nh?n c?a ai vo H?p th? ??n c?a mnh? thnh L?c nghim ng?t.

thu-thuat-facebook2

thu-thuat-facebook3

 

Sau khi ci ??t xong, cc tin nh?n CHAT nhm m ng??i l? t? thm b?n vo s? ???c Facebook li?t sang m?c Khc.

Tuy nhin n s? im l?ng khng hi?n th? thng bo lm phi?n b?n n?a.

Qu ??n gi?n ph?i khng cc b?n, chc cc b?n thnh cng!