hosting-gia-re

??a ch? mua hosting gi r?, hosting ch?t l??ng cao t?i JANET

JANET l nh cung c?p d?ch v? hosting gi r? ch?t l??ng cao, v?i gi thnh t?t nh?t cho h?c sinh, sinh vin, c nhn v cc doanh nghi?p trn ton qu?c. V?itiu ch nng cao gi tr? d?ch v? v ?em l?i l?i ch cao nh?t cho khch hng trong m?i giao d?ch tr?c […]

Xem chi tiết
direcadmin

H??ng d?n s? d?ng DirectAdmin hosting

?ang c?p nh?t …

Xem chi tiết
hoi-dap-hosting

H?i ?p d?ch v? hosting

H?i ?p 1: Sau bao lu k? t? khi thanh ton ti c th? s? d?ng d?ch v? hosting? Sau 30 pht ??n 1 ti?ng k? t? khi chng ti nh?n ???c thanh ton th bn b?n s? nh?n ???c thng tin qu?n l hosting thng qua email c?a mnh. N?u tr??ng h?p mu?n h?n, […]

Xem chi tiết
dieu-khoan-hosting

?i?u kho?n hosting

DK-1. Chng ti khng ch?u trch nhi?m v khng ??m b?o v? tnh chnh xc c?a nh?ng thng tin t? b?t k? ai g?i ??n my ch? v khng ch?u b?t c? trch nhi?m php l ho?c b?i th??ng thi?t h?i no v? vi?c m?t mt hay h? h?ng ??i v?i d? li?u ???c l?u […]

Xem chi tiết