Bảng giá tên miền

 • Loại tên miền

 • .com | .us | .ws
 • .net | .org | .info | .biz
 • .top
 • .cc
 • .asia
 • .me
 • .tel
 • .name
 • .tv
 • .mobi
 • .mn
 • .in
 • co.in
 • .co
 • .co.uk
 • .com.co
 • .net.co
 • .pro
 • .xxx
 • Phí cài đặt

 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Phí duy trì hàng năm

 • 280.000 (vnđ)
 • 280.000 (vnđ)
 • 400.000 (vnđ)
 • 700.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 580.000 (vnđ)
 • 330.000 (vnđ)
 • 260.000 (vnđ)
 • 790.000 (vnđ)
 • 430.000 (vnđ)
 • 930.000 (vnđ)
 • 285.000 (vnđ)
 • 260.000 (vnđ)
 • 660.000 (vnđ)
 • 180.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 2.299.000 (vnđ)
 • Phí Transfer

 • 280.000 (vnđ)
 • 280.000 (vnđ)
 • 400.000 (vnđ)
 • 700.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 580.000 (vnđ)
 • 330.000 (vnđ)
 • 260.000 (vnđ)
 • 790.000 (vnđ)
 • 430.000 (vnđ)
 • 930.000 (vnđ)
 • 285.000 (vnđ)
 • 260.000 (vnđ)
 • 660.000 (vnđ)
 • 180.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 380.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 2.299.000 (vnđ)