Dịch vụ Email

Giải pháp Email chuyên nghiệp sẽ đảm bảo khả năng gửi nhận Email offline và online giữa hai hệ thống được thông suốt, tốc độ nhanh, độ ổn định và bảo mật cao. Địa chỉ thư điện tử theo tên miền còn đại diện cho thương hiệu của doanh nghiệp vì nó góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp, uy tín trong giao dịch và quảng bá được cho thương hiệu công ty.

 

Bảng giá dịch vụ Email

 • Gói Email 01

  Chỉ 50.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Email POP3/webmail: 5
 • Email Forwarders : 5
 • Tên miền : 1
 • Đăng ký ngay
 • Gói Email 02

  Chỉ 100.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Email POP3/webmail: 20
 • Email Forwarders : 20
 • Tên miền : 1
 • Đăng ký ngay
 • Gói Email 03

  Chỉ 145.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 15 GB
 • Email POP3/webmail: 25
 • Email Forwarders : 25
 • Tên miền : 1
 • Đăng ký ngay
 • Gói Email 04

  Chỉ 180.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
 • Email POP3/webmail: 50
 • Email Forwarders : 50
 • Tên miền : 1
 • Đăng ký ngay
 • Gói Email 05

  Chỉ 300.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB
 • Email POP3/webmail: 100
 • Email Forwarders : 100
 • Tên miền : 2
 • Đăng ký ngay
 • Gói Email 06

  Chỉ 450.000 đ/Tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB
 • Email POP3/webmail: 200
 • Email Forwarders : 200
 • Tên miền : 3
 • Đăng ký ngay