DANH MỤC

D?ch v? thi?t k? Website gi r?, uy tn, cam k?t ch?t l??ng

April 3, 2017 - Lượt xem: 466

?? h? tr? cc c nhn m?i b?t ??u kh?i ng hi?p kinh doanh, cc doanh nghi?p m?i thnh l?p c Website ?? ho?t ??ng kinh doanh trn Internet, JANET ? ??a ra gi d?ch v? thi?t k? website gi r?, tr?n gi nh?m gip ti?t ki?m chi ph m v?n c m?t Website chuyn nghi?p.

“JANETgip b?n bn hng v?i chi ph t?i thi?u ?em l?i l?i nh?n t?i ?a”

B?n m?i kh?i nghi?p kinh doanh,B?n ?ang lo l?ng khi l?pwebsite:

1.Chi ph t?o l?p website qu cao v?i ti chnh c?a b?n
2.Website c?a b?n ch?a ??p m?t, chuyn nghi?p
3.Website ch?a chu?n SEO, kh kh?n trong vi?c bn hng
4.Khng ???c h? tr? k?p th?i trong khi s? d?ng

JANET s? gip b?n gi?i quy?t v?n ?? b?ng gi thi?t k? web gi r?:

1.S? h?u website ??p m?t, ti?t ki?m.
2 Kho giao di?n v?i h?n 200 m?u thi?t k? ??p m?t, chuyn nghi?p
3.T?i ?u ha SEO, n?n t?ng v?ng ch?c ??a website ln top
4.T? v?n h? tr? 24/7, lun s?n sng gi?i ?p m?i th?c m?c

5.Tnh n?ng responsive gip website t??ng thch v?i m?i lo?i thi?t b? nh? my tnh, my tnh b?ng, ?i?n tho?i di ??ng

thiet-ke-web-gia-re

Chi ph xy d?ng Website gi r? tr?n gi: lin h? v?i JANET ?? ???c t? v?n v bo gi

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i.

VP: T?ng 8, Ta nh CT2C, Ng 106, Hong Qu?c Vi?t, C?u Gi?y, H N?i

?i?n tho?i: 0463.260.556 Email: contact@janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.