Chia s? kinh nghi?m khi ?i mua hosting s? d?ng cho Website

May 15, 2017 - Lượt xem: 350

Tr??c khi quy?t ??nh mua hosting ?? s? d?ng, b?n c?n l?u cc v?n ?? sau ?y:

kinh-nghiem-khi-mua-hosting

1.Xc ??nh ???c d? li?u m mnh c?n dng:

-?? trnh vi?c m?t th?i gian lin h? v?i nh cung c?p hosting, tr??c khi mua b?n c?n l?a xc ??nh dung l??ng b?n s? d?ng kho?ng bao nhiu, v d?: v?i m?t website c nhn, sinh vin th dung l??ng s? d?ng kho?ng 600M, hay website bn hng th nn c?n s? d?ng dung l??ng: 1G …

-B?ng thng l m?t v?n ?? r?t quan tr?ng, quy?t ??nh l?u l??ng truy c?p website c?a b?n, ??ng th?i c?ng ?nh gi th? h?ng website c?a b?n trn cng c? tm ki?m, b?n nn cn nh?c xem l?u l??ng truy c?p website c?a b?n l bao nhiu ?? ??a ra gi b?ng thng ph h?p,Trung bnh m?i l??t truy c?p s? chi?m t? 1.5 2MB nh? v?y b?n s? tnh ???c l??ng b?ng thng b?n c?n s? d?ng cho websie c?a b?n,

2.L?a ch?n ?ng hosting cho b? m ngu?n (code) website c?a b?n:

-Vi?c l?a ch?n ?ng hosting cho m ngu?n webiste c?a b?n r?t quan tr?ng, v n?u ch?n sai, ???ng nhin khi ci ??t m ngu?n ln s? khng ch?y ???c ho?c website v?n hnh khng ?n ??nh, pht sinh l?i.

– Thng th??ng c 2 lo?i hosting ph? bi?n:Hosting Linux dng cho m ngu?n PHP v?i c? s? d? li?u l MySql vࠠHosting Windows dng cho cc website c m ngu?n s? d?ng cng ngh? c?a Microsoft nh?: .NET, C#, MSSQL

-N?u b?n khng bi?t m ngu?n website c?a b?n l g? th hy h?i ??n v?, c nhn ? lm website cho b?n ho?c ??n v? cung c?p hosting m b?n chu?n b? mua t? v?n cho b?n.

3.Cn nh?c tm ??n v? cung c?p hosting uy tn, gi t?t ?? s? d?ng:

-Vi?c v?n hnh m?t website ?n ??nh l r?t quan tr?ng v n quy?t ??nh ??n doanh s? bn hng c?a b?n. N?u b?n l?a ch?n nh cung c?p hosting khng ?ng , b?n s? nh?n h?u qu? n?ng n?,

L?n ch?a ch?c ? t?t? b?i v c r?t nhi?u ng??i th??ng l?a ch?n nh cung c?p hosting l?n, c th??ng hi?u lu n?m trn th? tr??ng, nh?ng ?i?u ? ch?a ph?i l t?t c?, v l?n, h? c r?t nhi?u khch hng s? d?ng, trong khi ? h? t?ng ch?a ??u t? k?p ch?ng h?n, s? d?n ??n ch?t l??ng d?ch v? s? khng ?n ??nh, vi?c ch?m sc khch hng s? l? l v h? c qu nhi?u khch hng c?n ch?m sc. V v?y b?n nn l?a ch?n nh cung c?p hosting uy tn, khng nh?t thi?t ph?i l?n, quan tr?ng l b?n hi lng v?i ch?t l??ng m h? cung c?p cho b?n.

Hi v?ng v?i bi vi?t ny s? gip ch cho cc b?n trong vi?c l?a ch?n hosting gi r?, ch?t l??ng t?t ?? s? d?ng.

JANET ngay t? ??u ? xy d?ng m?t h? th?ng chuyn nghi?p, c ??u t? xy d?ng bi b?n t?ng b??c m?t, cam k?t s? mang t?i cho qu khch m?t tr?i nghi?m d?ch v? hosting ch?t l??ng t?t nh?t, hi lng nh?t. Qu khch c th? xem b?ng gi Hosting m JANET cng c?p t?i ?y: Xem B?ng gi hosting.

Top tm ki?m:

Mua hosting gi r?

Mua hot gi r?

Hosting gi r?

Mua hosting ? ?u

Mua hosting ? ?u t?t

Kinh nghi?m mua hosting

Kinh nghi?m mua host