DANH MỤC

B quy?t xy d?ng thnh cng m?t trang web bn hng

May 15, 2017 - Lượt xem: 314

?? xy d?ng thnh cng m?t website bn hng, ?i?u ny khng ph?i l qu kh ??i v?i c nhn hay doanh nghi?p, nhi?u khi b?n c th?y, oh mnh c?ng c website bn hng, sao v?n khng bn ???c v?y trong khi ? th?ng A b?n mnh, n bn c? ?m ?m. Th?c ra ?u l b quy?t cho v?n ?? ny. ni chung ch? c b quy?t no ?u. ch?ng qua th?ng A ? ? p d?ng thnh cng cc cch sau thi, cng tham kh?o nh:

1.Tm ?ng ??n v? thi?t k? web

?i?u ny r?t quan tr?ng trong vi?c xy d?ng thnh cng website bn hng, n?u b?n tm ?ng ??n v? thi?t k? website, h? s? bi?t cch xy d?ng cho b?n m?t website ??t chu?n, ?? bn hng: nh? giao di?n ??p, h?p l, chu?n seo, chu?n mobile ….

2.C website thi ch?a ??:

Hon ton ?ng, b?i v, bn ??n v? thi?t k? website, h? ? xy d?ng b? khung hon ch?nh cho b?n, nh?ng lc ny, b?n ??ng t??ng l s? bn ???c hng ngy, b?n ph?i c hng t cng vi?c sau khi c website nh?:

??ng hnh ?nh s?n ph?m bn hng: ?i?u ny r?t quan tr?ng, hnh ?nh ph?i th?t v?i s?n ph?m, r nt, khng copy trn m?ng,

??ng bi vi?t th??ng xuyn nh?: bi vi?t review v? s?n ph?m, ?nh gi s?n ph?m, m?o s? d?ng,,

Chnh sch bn hng, ??i tr? r rng.

V m?t ?i?u quan tr?ng n?a l uy tn bn hng,

3.Marketing chi?n l??c trong bn hng:

xay-dung-website-ban-hang-thanh-cong-2

-T?ng l??ng truy c?p website: R rang websie c?a b?n r?t t?t, hnh ?nh ??p, s?n ph?m t?t, uy tn nh?ng t?i sao r?t t ng??i mua hng, v website c?a b?n c qu t ng??i truy c?p, ??ng ngh?a v?i vi?c khch hng gh th?m c?a hng c?a b?n qu t. ?? t?ng l??ng truy c?p website c r?t nhi?u cch: b?n hy tch c?c tham gia cc di?n dn rao v?t, r?i ??ng tin bn h ng c?a mnh ln ??y, v ko truy c?p v? website c?a mnh.

-Lun ??a ra cc chi?n l??c khuy?n m?i qu?ng co h?p d?n theo t?ng th?i k?

-K?t h?p m?ng x h?i.

-M? r?ng th??ng hi?u b?ng cch t?ng ?? ph? th??ng hi?u trn th? tr??ng.

– V khi b?n c ti chnh b?n hy ti?n hnh qu?ng co website t?i hng tri?u khch hng.

?? c?n t? v?n thm cch xy d?ng thnh cng m?t website bn hng, t? khu thi?t k? web t?i tri?n khai marketing bn hng, b?n vui lng lin h? v?i JANET ?? ???c t? v?n k? h?n nh.

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i.

VP: T?ng 8, Ta nh CT2C, Ng 106, Hong Qu?c Vi?t, C?u Gi?y, H N?i

?i?n tho?i: 0463.260.556 – Email: contact@janet.vn

Top tm ki?m:

xy d?ng website bn hng

cch xy d?ng website bn hng

cch xy d?ng website bn hng thnh cng

thi?t k? website bn hng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.