Bảng giá tên miền

 • Loại tên miền

 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .info.vn
 • .edu.vn
 • .gov.vn (tổ chức)
 • .org.vn (tổ chức)
 • .ac.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • .name.vn
 • Tên miền địa giới hành chính .vn
  (Ví dụ: hanoi.vn,bacgiang.vn,…)
 • Phí cài đặt

 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 30.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • Phí duy trì hàng năm

 • 480.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 350.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • 30.000 (vnđ)
 • 200.000 (vnđ)
 • Phí Transfer

 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí