Bảng giá SSL

 • Cấu hình

 • Thích hợp
 • Hiển thị ổ khóa vàng
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Yêu cầu kiểm duyệt
 • Thời gian cấp chứng thư
 • Cho phép đăng ký
 • Mã hóa
 • Độ dài khóa
 • Số server được chứng thực
 • Hỗ trợ tích hợp Wildcard SSL
 • Hỗ trợ tính năng Unified Communications (SANs)
 • Mức bảo hiểm
 • Bảo mật cả 2 loại tên miền www.domain và domain không có www
 • Tự động tạo yêu cầu đăng ký chứng thư số (Auto CSR)
 • Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng thư
 • Miễn phí hỗ trợ KH qua email và web
 • Dịch vụ kiểm tra tình trạng cài đặt chứng thư số SSL
 • Daily malware scanning
 • Hỗ trợ intranet/ Localhost
 • Hỗ trợ địa chỉ IP
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • Đăng ký 1 năm
 • Đăng ký 2 năm (-5%)
 • Đăng ký 3 năm (-10%)
 • Chứng thư số SANs
 • DV SSL (Domain-SSL)

 • Trang web bán hàng có giao dịch nhỏ
 • Xác thực tên miền, không cần giấy tờ thủ tục
 • 1 ngày
 • 1-2 năm
 • Từ 128-bit đến 256-bit
 • 2048-bit
 • Không giới hạn
 • $10,000
 • 4.500.000 VNĐ
 • 8.550.000 VNĐ
 • 12.150.000 VNĐ
 • 2.500.000 VNĐ
 • Đặt mua
 • DV SSL Wildcard

 • Trang web bán hàng có nhiều sub domain
 • Xác thực tổ chức sở hữu tên miền
 • 5 ngày
 • 1-2 năm
 • Từ 128-bit đến 256-bit
 • 2048-bit
 • Không giới hạn
 • $1,250,000
 • 15.000.000 VNĐ
 • 28.500.000 VNĐ
 • 40.500.000 VNĐ
 • Null
 • Đặt mua
 • OV SSL (Organization-SSL)

 • Doanh nghiệp TMĐT vừa và nhỏ
 • Xác thực tổ chức sở hữu tên miền
 • 5 ngày
 • 1-2 năm
 • Từ 128-bit đến 256-bit
 • 2048-bit
 • Không giới hạn
 • $1,250,000
 • 6.900.000 VNĐ
 • 13.110.000 VNĐ
 • 18.630.000 VNĐ
 • 2.500.000 VNĐ
 • Đặt mua
 • OV SSL Wildcard

 • Cổng TMĐT có nhiều sub domain
 • Xác thực tổ chức sở hữu tên miền
 • 5 ngày
 • 1-2 năm
 • Từ 128-bit đến 256-bit
 • 2048-bit
 • Không giới hạn
 • $1,250,000
 • 16.900.000 VNĐ
 • 32.110.000 VNĐ
 • 45.630.000 VNĐ
 • 2.500.000 VNĐ
 • Đặt mua
 • EV SSL (Extended Validation SSL)

 • Ngân hàng, sàn chứng khoán,DN lớn
 • Xác thực cao cấp độ tin cậy của tên miền và tổ chức
 • 5 ngày
 • 1-2 năm
 • Từ 128-bit đến 256-bit
 • 2048-bit
 • Không giới hạn
 • $1,500,000
 • 15.900.000 VNĐ
 • 30.210.000 VNĐ
 • Null
 • 2.500.000 VNĐ
 • Đặt mua