Bảng giá SSL

 • Cấu hình

 • Thích hợp
 • Độ bảo mật dữ liệu
 • Độ tin cậy
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Mức xác minh khách hàng
 • Sức mạnh mã hóa
 • Mã hóa
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Hỗ trợ tên miền quốc tế
 • Độ tương thích trình duyệt
 • Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com
 • Số máy chủ vật lý hỗ trợ sẵn
 • Reissue
 • Thời gian cấp
 • Đăng ký 1 năm
 • Đăng ký 2 năm (-5%)
 • Đăng ký 3 năm (-10%)
 • RapidSSL®

 • Trang web bán hàng có giao dịch nhỏ
 • Domain Validation (DV)
 • Đến 256-bit
 • $10,000
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • Trong vòng 10 phút
 • 690.000 VNĐ/năm
 • 1.311.000 VNĐ/năm
 • 1.863.000 VNĐ/năm
 • Đặt mua
 • RapidSSL Wildcard

 • Website có nhiều sub domains
 • Domain Validation (DV)
 • Đến 256-bit
 • $10,000
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • Trong vòng 10 phút
 • 3.390.000 VNĐ/năm
 • 6.441.000 VNĐ/năm
 • 9.153.000 VNĐ/năm
 • Đặt mua
 • QuickSSL® Premium

 • Đặt bàn, đặt phòng, ...
 • Domain Validation (DV)
 • Đến 256-bit
 • $10,000
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • Trong vòng 10 phút
 • 2.500.000 VNĐ/năm
 • 4.750.000 VNĐ/năm
 • 6.750.000 VNĐ/năm
 • Đặt mua
 • True BusinessID

 • Sàn chứng khoán, vàng
 • Domain Validation (DV)
 • Đến 256-bit
 • $100,000
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • Trong vòng 7 ngày làm việc
 • 3.900.000 VNĐ/năm
 • 7.410.000 VNĐ/năm
 • 10.530.000 VNĐ/năm
 • Đặt mua
 • True BusinessID Wildcard

 • CổngTMĐT với nhiều sub domains
 • Domain Validation (DV)
 • Đến 256-bit
 • $10,000
 • Không giới hạn
 • Miễn phí
 • Trong vòng 7 ngày làm việc
 • 12.500.000 VNĐ/năm
 • 23.750.000 VNĐ/năm
 • 33.750.000 VNĐ/năm
 • Đặt mua